Címlap -> Category Blog -> 2017/2018. tanévben első osztályos gyermekek beiratkozási tájékoztatója + nyomtatványok

Ökoiskola lettünk!

ÖKO éves munkaterv

A tanév összes eseménye

2018/19. tanév

Iskolai étkezés

Étkezési befizetési 

időpontok és lemondás

Iskolarádió - Iskolaújság

rádióadások cool

Iskolaújság számok wink

Visszaszámlálás

Még
van hátra az őszi szünetig! :-)

Alapítványunk

 

Iskolánk alapítványa:

Szegedi Csikós Iskola Alapítvány

6726 Szeged, Fő fasor 61.

Adószám: 18452749-1-06

 

Csengetési rend

2015. szept. 01-től

 

6:45

Reggeli ügyelet

 

7:30

Felvonulás a tantermekbe

 

7:50

Figyelmeztető csengetés

Óra

Be-

csen-

getés

Kicsengetés

Szü-

net

1.

8:00

8:45

15

2.

9:00

9:45

15

3.

10:00

10:45

15

4.

11:00

11:45

10

5.

11:55

12:40

10

6.

12:50

13:35

25

7.

14:00 - 14:45

(délutáni órák, szakkörök)

 

8.

14:45 - 15:30

(délutáni órák, szakkörök)

 

 

14:15-15:15 Napközis tanulóidő

 

15:15 - 15:45

napközi

9.

15:45 - 16:45

(összevont felügyelet)

 

Iskolánk a Facebookon

Keresés az oldalon


Hirdetés
2017/2018. tanévben első osztályos gyermekek beiratkozási tájékoztatója + nyomtatványok PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Webadmin   
2017. március 17. péntek, 11:32

 

Tisztelt Szülők!

 

A 2017/2018. tanévben első osztályos gyermekek beíratására az alábbi időpontokban van lehetőség:

 

2017. április 20. (csütörtök) 800-1900 óráig

és

2017. április 21. (péntek) 800-1800 óráig

 

az intézményvezető helyettesi irodában (I. em.)

 

A beíratáshoz szükséges iratok:

1. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (eredeti példány)

2. A szülők (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a felügyeletet gyakorló szülő)

vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája. Más törvényes

képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata is szükséges

3. A gyermek lakcímkártyája, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító

4. A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.

5. A gyermek születési anyakönyvi kivonata (másolat is megfelel)

6. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről

7. Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról

8. Nyilatkozat, hogy hit és erkölcstan vagy erkölcstan oktatást igényelnek-e

9. A gyermek TAJ-kártyája

10. Nem magyar állampolgárok esetén regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó

tartózkodási kártya

 

„Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles

tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

 

A szülőt a szabad intézményválasztás joga az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint továbbra is megilleti,

mely értelmében a szülő szabadon megválaszthatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amely

gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel.

 

A tanulók felvételéről az általános iskola vezetője az EMMI 22. §-a rendeletben foglalt eljárásrend

szerint dönt.”

 

 

 

 

Módosítás dátuma: 2017. április 04. kedd, 00:38